TELOK

MUZIKA | UMETNOST | KULTURA

TELOK

TELOK je osnovan u martu 2021. godine sa idejom da obuhvati muziku, umetnost i kulturu kao oblasti za profesionalno formiranje talentovanih i stručno usmerenih srednjoškolaca i studenata.

Potreba za osnivanjem TELOK-a proistekla je iz činjenice da na našim prostorima zvanično ne postoji ni jedan oblik organizovanog delovanja uspostavljenog u ovoj formi. Na osnovu toga, kroz lična iskustva i razmenu mišljenja, inicijativu za osnivanje TELOK-a pokrenuli su redovni profesor Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu na katedri za klavir mr Violeta Šarenac i student osnovnih akdemskih studija na odseku za Muzičku Umetnost katedre za muziku u medijima Stefan Milivojević.

Osnivači TELOK-a

Stefan Milivojević

Predsednik TELOK-a

mr Violeta Šarenac

Potpredsednik TELOK-a

„Svako dete je umetnik. Problem je kako da ostane umetnik kada odraste.“