TELOK

MUZIKA | UMETNOST | KULTURA

TELOK

TELOK  je osnovan u martu 2021. godine sa idejom da obuhvati muziku, umetnost i kulturu kao oblasti za profesionalno formiranje talentovanih i stručno usmerenih srednjoškolaca i studenata.

Potreba za osnivanjem Teloka proistekla je iz činjenice da na našim prostorima zvanično ne postoji ni jedan oblik organizovanog  delovanja  uspostavljenog u ovoj formi. Na osnovu toga, kroz lična iskustva i razmenu mišljenja, inicijativu za osnivanje Teloka pokrenuli su profesor Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu na katedri za klavir mr Violeta Šarenac i student Osnovnih akdemskih studija na odseku za Muziku u Medijima Stefan Milivojević.

OSNIVAČI TELOK-A

Stefan Milivojević

Predsednik TELOK-a

Stefan Milivojević je svoje muzičko obrazovanje započeo u Aranđelovcu u Osnovnoj Muzičkoj Školi „Petar Ilić“ na smeru Harmonike u klasi profesora Branka Nikolića (studenta dr. Radomira Tomića – Filološko-Umetnčkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu), srednje obrazovanje započinje u Užicu u Muzičkoj Školi „Vojislav-Lale Stefanović, ali se ubrzo prebacuje u Muzičku Školu „Marko Tajčević u Lazarevcu gde završava svoje obrazovanje u oblasti harmonike kod profesora Nataše Maksimović Miladinović (studenta dr. Vladimira Besfamilnova – Muzički Konzervatorijum Čajkovski u Kijevu). U Muzičkoj Školi u Lazarevcu upisuje…

mr Violeta Šarenac

Potpredsednik TELOK-a

Violeta Šarenac (klavir) je srednje muzičko obrazovanje završila u školi „Dr Miloje Milojević“ u Kragujevcu – odsek klavir u klasi prof. Valerija Sigaljevića (studenta V. Gornostajeve – Moskva i A. Serebjakova – Sankt Petersburg). Studije klavira je upisala 1979. godine u Beogradu u klasi prof. Andreje Pregera, a diplomirala je u klasi prof. Nevene Popović. Postdiplomske studije završila je u klasi prof. Darinke Mihajlović 1987. godine. Pedagoškim radom počela je da se bavi…