BankaBroj računaTipNapomena
HalkBank 155-74090-64 DinarskiOsnovni račun Udruženja TELOK
Banka Poštanska Štedionica200-3483250101005-06 DinarskiRačun za dodatnu upotrebu
Banka Poštanska Štedionica200-3483250101988-64 DevizniRačun za dodatnu upotrebu
Kontaktirati za smernice
EuroBank - Direktna (ogranak Beograd)250-4010000275760-65 DinarskiRačun namenjen za funcionisanje ogranka - TELOK BEOGRAD
EuroBank - Direktna (ogranak Beograd)250-4010000115970-61 DevizniKontaktirati za smernice
Račun namenjen za funcionisanje ogranka - TELOK BEOGRAD
Scroll to Top