TELOK BEOGRAD

Ogranak Udruženja TELOK – TELOK BEOGRAD osnovan je odlukom skupštine TELOK-a u junu 2022. godine sa ciljem da proširi mrežu delovanja samog “matičnog” Udruženja te i da u Beogradu radi na ispunjenju ciljeva istog.

Pored osnovnih ciljeva Udruženja TELOK, ogranak – TELOK BEOGRAD osnovan je kako bi napravio sopstvenu mrežu mladih, obrazovanih i talentovanih ljudi.

Velikim brojem odluka i regululativa rada ogranak Udruženja TELOK – TELOK BEOGRAD funcioniše na najivšem nivou, a ogrankom rukovodi predsednik ogranka prof. Evgenija Jeremić.

Ogranak Udruženja TELOK – TELOK BEOGRAD se rukovodi prema statutu Udruženja TELOK te nema status zasebnog pravnog lica,

Evgenija Jeremić Pokrajac, predsednik ogranka Beograd

Evgenija Jeremić, rođena je u Kragujevcu 1991 godine, gde je završila svoje osnovno i srednje muzičko obrazovanje na odseku za solo pevanje u klasi Lidije Jevremović.

Studije solo pevanja započinje na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu u klasi prof. Marine Trajković Bidžovski. Studije nastavlja na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je i masterirala juna 2016-te godine, u klasi prof.dr. Violete Pančetović Radaković.

Upravni odbor

Upravni odbor ogranka prema regulativi rada istog sadrži minimalno tri člana iz reda članova ogranka dok ulogu predsednik Upravnog odbora zauzima predsednik ogranka.

Valentina Taškova

Član upravnog odbora

Ana Stefanović

Član upravnog odbora

Mateja Marinković

Član upravnog odbora

Aktivnosti ogranka

Aktivnosti ogranka TELOK BEOGRAD predviđene su Statutom Udruženja TELOK kao najvećim pravnim aktom. Statut Udruženja TELOK je javno dostupan dokument koji se nalazi na sajtu TELOK-a (Odeljak Dokumenta). 

Pored osvnovnih aktivnosti Ogranak BEOGRAD ima prava realizovati i kreirati druge sadržaje koji su u interesu rada, promocije i samoodrživosti ogranka.

Ogranak aktivnost promoviše na zvaničnom sajtu Udruženja