TELOK ČAČAK

Ogranak Udruženja TELOK – TELOK ČAČAK osnovan je odlukom skupštine TELOK-a u februaru 2023. godine sa ciljem da proširi mrežu delovanja samog “matičnog” Udruženja te i da u Čačku radi na ispunjenju ciljeva istog.

Pored osnovnih ciljeva Udruženja TELOK, ogranak – TELOK ČAČAK osnovan je kako bi napravio sopstvenu mrežu mladih, obrazovanih i talentovanih ljudi.

Velikim brojem odluka i regululativa rada ogranak Udruženja TELOK – TELOK ČAČAK funcioniše na najivšem nivou, a ogrankom rukovodi predsednik ogranka MA Danica Spasojević

Ogranak Udruženja TELOK – TELOK ČAČAK se rukovodi prema statutu Udruženja TELOK te nema status zasebnog pravnog lica,

Danica Spasojević, predsednik ogranka Čačak

Danica Spasojević rođena je 15.10.1992. u Torontu (Kanada). 

Nižu i srednju muzičku je završila u Čačku, posle čega upisuje Filološko – umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, na Katedri za solo pevanje i diplomira u klasi mr. Olivera Njega. Po završetku osnovnih studija upisuje master akademske studije u Bijeljlini (BiH) i diplomira u klasi  mr. Vojislava Spasića. 

U toku lične edukacije, kako u srednjoj, tako i na fakultetima, osvaja niz prestižnih nagrada i stručnih priznanja, od kojih se izdvajaju kao najznačajnije:

Upravni odbor

Upravni odbor ogranka prema regulativi rada istog sadrži minimalno tri člana iz reda članova ogranka dok ulogu predsednik Upravnog odbora zauzima predsednik ogranka.

Danica Spasojević

Predsednik uO

Vojislav Spasić

Član upravnog odbora

Ljubica Marković

Član upravnog odbora

Aktivnosti ogranka

Aktivnosti ogranka TELOK ČAČAK predviđene su Statutom Udruženja TELOK kao najvećim pravnim aktom. Statut Udruženja TELOK je javno dostupan dokument koji se nalazi na sajtu TELOK-a (Odeljak Dokumenta). 

Pored osvnovnih aktivnosti Ogranak ČAČAK ima prava realizovati i kreirati druge sadržaje koji su u interesu rada, promocije i samoodrživosti ogranka.

Ogranak aktivnost promoviše na zvaničnom sajtu Udruženja