EI period: Izveštaj sa maturskog ispita (koncert) br.2