Odluka o funkciji novog Generalnog sekretara Udruženja TELOK