Prva sednica Upravnog odbora nacionalnog hora “AVIA ARHANGELI”