Donacije

IOP Student projekat​

Udruženje TELOK ovim putem otvara mogućnost svim fizičkim i pravnim licima da učestuju i pomognu u realizaciji jedinstvenog projekta koji će pomoći svim osoba sa invaliditetom da nastave svoje školovanje na visoko-školskim ustanovama.​