IMPULS MLADIH: Obaveštenje o broju prijava i lista prijavljenih kandidata

Obaveštavamo Vas da je na konkurs za učešće na festivalu “IMPULS MLADIH” pristiglo 214 prijava.

U nastavku možete videti listu prijavljenih kandidata kao i da li kandidati ispunjavaju opšte uslove.

Prigovore i žalbe možete slati na imejl adresu udruzenje@telok.org do 15. aprila 2023. godine.

U prigovoru ili žalbi mora se naznačiti broj kandidata.

K001/2023ispunjava uslove konkursa
K002/2023ispunjava uslove konkursa
K003/2023ispunjava uslove konkursa
K004/2023ispunjava uslove konkursa
K005/2023ispunjava uslove konkursa
K006/2023ispunjava uslove konkursa
K007/2023ispunjava uslove konkursa
K008/2023ispunjava uslove konkursa
K009/2023ispunjava uslove konkursa
K010/2023ispunjava uslove konkursa
K011/2023ispunjava uslove konkursa
K012/2023ispunjava uslove konkursa
K013/2023ispunjava uslove konkursa
K014/2023ispunjava uslove konkursa
K015/2023ispunjava uslove konkursa
K016/2023ispunjava uslove konkursa
K017/2023ispunjava uslove konkursa
K018/2023ispunjava uslove konkursa
K019/2023ispunjava uslove konkursa
K020/2023ispunjava uslove konkursa
K021/2023ispunjava uslove konkursa
K022/2023ispunjava uslove konkursa
K023/2023ispunjava uslove konkursa
K024/2023ispunjava uslove konkursa
K025/2023ispunjava uslove konkursa
K026/2023ispunjava uslove konkursa
K027/2023ispunjava uslove konkursa
K028/2023ispunjava uslove konkursa
K029/2023ispunjava uslove konkursa
K030/2023ispunjava uslove konkursa
K031/2023ispunjava uslove konkursa
K032/2023ispunjava uslove konkursa
K033/2023ispunjava uslove konkursa
K034/2023ispunjava uslove konkursa
K035/2023ispunjava uslove konkursa
K036/2023ispunjava uslove konkursa
K037/2023ispunjava uslove konkursa
K038/2023ispunjava uslove konkursa
K039/2023ispunjava uslove konkursa
K040/2023ispunjava uslove konkursa
K041/2023ispunjava uslove konkursa
K042/2023ispunjava uslove konkursa
K043/2023ispunjava uslove konkursa
K044/2023ispunjava uslove konkursa
K045/2023ispunjava uslove konkursa
K046/2023ispunjava uslove konkursa
K047/2023ispunjava uslove konkursa
K048/2023ispunjava uslove konkursa
K049/2023ispunjava uslove konkursa
K050/2023ispunjava uslove konkursa
K051/2023ispunjava uslove konkursa
K052/2023ispunjava uslove konkursa
K053/2023ispunjava uslove konkursa
K054/2023ispunjava uslove konkursa
K055/2023ispunjava uslove konkursa
K056/2023ispunjava uslove konkursa
K057/2023ispunjava uslove konkursa
K058/2023ispunjava uslove konkursa
K059/2023ispunjava uslove konkursa
K060/2023ispunjava uslove konkursa
K061/2023ispunjava uslove konkursa
K062/2023ispunjava uslove konkursa
K063/2023ispunjava uslove konkursa
K064/2023ispunjava uslove konkursa
K065/2023ispunjava uslove konkursa
K066/2023ispunjava uslove konkursa
K067/2023ispunjava uslove konkursa
K068/2023ispunjava uslove konkursa
K069/2023ispunjava uslove konkursa
K070/2023ispunjava uslove konkursa
K071/2023ispunjava uslove konkursa
K072/2023ispunjava uslove konkursa
K073/2023ispunjava uslove konkursa
K074/2023ispunjava uslove konkursa
K075/2023ispunjava uslove konkursa
K076/2023ispunjava uslove konkursa
K077/2023ispunjava uslove konkursa
K078/2023ispunjava uslove konkursa
K079/2023ispunjava uslove konkursa
K080/2023ispunjava uslove konkursa
K081/2023ispunjava uslove konkursa
K082/2023ispunjava uslove konkursa
K083/2023ispunjava uslove konkursa
K084/2023ispunjava uslove konkursa
K085/2023ispunjava uslove konkursa
K086/2023ispunjava uslove konkursa
K087/2023ispunjava uslove konkursa
K088/2023ispunjava uslove konkursa
K089/2023ispunjava uslove konkursa
K090/2023ispunjava uslove konkursa
K091/2023ispunjava uslove konkursa
K092/2023ispunjava uslove konkursa
K093/2023ispunjava uslove konkursa
K094/2023ispunjava uslove konkursa
K095/2023ispunjava uslove konkursa
K096/2023ispunjava uslove konkursa
K097/2023ispunjava uslove konkursa
K098/2023ispunjava uslove konkursa
K099/2023ispunjava uslove konkursa
K100/2023ispunjava uslove konkursa
K101/2023ispunjava uslove konkursa
K102/2023ispunjava uslove konkursa
K103/2023ispunjava uslove konkursa
K104/2023ne ispunjava uslove konkursa
K105/2023ispunjava uslove konkursa
K106/2023ispunjava uslove konkursa
K107/2023ispunjava uslove konkursa
K108/2023ispunjava uslove konkursa
K109/2023ispunjava uslove konkursa
K110/2023ispunjava uslove konkursa
K111/2023ispunjava uslove konkursa
K112/2023ispunjava uslove konkursa
K113/2023ispunjava uslove konkursa
K114/2023ispunjava uslove konkursa
K115/2023ispunjava uslove konkursa
K116/2023ispunjava uslove konkursa
K117/2023ispunjava uslove konkursa
K118/2023ispunjava uslove konkursa
K119/2023ispunjava uslove konkursa
K120/2023ispunjava uslove konkursa
K121/2023ne ispunjava uslove konkursa
K122/2023ispunjava uslove konkursa
K123/2023ispunjava uslove konkursa
K124/2023ispunjava uslove konkursa
K125/2023ispunjava uslove konkursa
K126/2023ispunjava uslove konkursa
K127/2023ispunjava uslove konkursa
K128/2023ispunjava uslove konkursa
K129/2023ispunjava uslove konkursa
K130/2023ispunjava uslove konkursa
K131/2023ispunjava uslove konkursa
K132/2023ispunjava uslove konkursa
K133/2023ispunjava uslove konkursa
K134/2023ispunjava uslove konkursa
K135/2023ispunjava uslove konkursa
K136/2023ispunjava uslove konkursa
K137/2023ispunjava uslove konkursa
K138/2023ispunjava uslove konkursa
K139/2023ispunjava uslove konkursa
K140/2023ispunjava uslove konkursa
K141/2023ispunjava uslove konkursa
K142/2023ispunjava uslove konkursa
K143/2023ispunjava uslove konkursa
K144/2023ispunjava uslove konkursa
K145/2023ispunjava uslove konkursa
K146/2023ispunjava uslove konkursa
K147/2023ispunjava uslove konkursa
K148/2023ispunjava uslove konkursa
K149/2023ispunjava uslove konkursa
K150/2023ispunjava uslove konkursa
K151/2023ispunjava uslove konkursa
K152/2023ispunjava uslove konkursa
K153/2023ispunjava uslove konkursa
K154/2023ispunjava uslove konkursa
K155/2023ispunjava uslove konkursa
K156/2023ispunjava uslove konkursa
K157/2023ispunjava uslove konkursa
K158/2023ispunjava uslove konkursa
K159/2023ispunjava uslove konkursa
K160/2023ispunjava uslove konkursa
K161/2023ispunjava uslove konkursa
K162/2023ispunjava uslove konkursa
K163/2023ispunjava uslove konkursa
K164/2023ispunjava uslove konkursa
K165/2023ispunjava uslove konkursa
K166/2023ispunjava uslove konkursa
K167/2023ispunjava uslove konkursa
K168/2023ispunjava uslove konkursa
K169/2023ispunjava uslove konkursa
K170/2023ispunjava uslove konkursa
K171/2023ispunjava uslove konkursa
K172/2023ispunjava uslove konkursa
K173/2023ispunjava uslove konkursa
K174/2023ispunjava uslove konkursa
K175/2023ispunjava uslove konkursa
K176/2023ispunjava uslove konkursa
K177/2023ispunjava uslove konkursa
K178/2023ispunjava uslove konkursa
K179/2023ispunjava uslove konkursa
K180/2023ispunjava uslove konkursa
K181/2023ispunjava uslove konkursa
K182/2023ispunjava uslove konkursa
K183/2023ispunjava uslove konkursa
K184/2023ispunjava uslove konkursa
K185/2023ispunjava uslove konkursa
K186/2023ispunjava uslove konkursa
K187/2023ispunjava uslove konkursa
K188/2023ispunjava uslove konkursa
K189/2023ispunjava uslove konkursa
K190/2023ispunjava uslove konkursa
K191/2023ispunjava uslove konkursa
K192/2023ispunjava uslove konkursa
K193/2023ispunjava uslove konkursa
K194/2023ispunjava uslove konkursa
K195/2023ispunjava uslove konkursa
K196/2023ispunjava uslove konkursa
K197/2023ne ispunjava uslove konkursa
K198/2023ispunjava uslove konkursa
K199/2023ispunjava uslove konkursa
K200/2023ispunjava uslove konkursa
K201/2023ispunjava uslove konkursa
K202/2023ispunjava uslove konkursa
K203/2023ispunjava uslove konkursa
K204/2023ispunjava uslove konkursa
K205/2023ispunjava uslove konkursa
K206/2023ispunjava uslove konkursa
K207/2023ispunjava uslove konkursa
K208/2023ispunjava uslove konkursa
K209/2023ispunjava uslove konkursa
K210/2023ispunjava uslove konkursa
K211/2023ne ispunjava uslove konkursa
K212/2023ispunjava uslove konkursa
K213/2023ispunjava uslove konkursa
K214/2023ispunjava uslove konkursa