IOP STUDENT PROGRAM

Tekst predsednika TELOK-a Stefana Milivojevića. Uvod u IOP STUDENT PROGRAM i celokupni projekat IOP-a koji TELOK realizuje.

DISKRIMINACIJA (NI)JE BAUK


Fizički, senzorni ili invaliditet sa teškoćama u učenju ne sme biti problem niti strana pojava! Aspegerov sindorm, Autizam, Osteogenesis Imperfecta (Krhke kosti), Cerebralna paraliza, Daunov sindrom, Disleksija, Epilepsija, Oštećen sluh, Turenov sindrom, Multipla skleroza, Plegije i pareze, Oštećenje vida su neki od invalidnosti koji se osuđuju. Invalidnosti koji se (NE) diskriminišu.

2022. godina 21. veka. U svetu ne postoji niti jedna umetnička visoko-školska institucija koja radi i prima sve studente koji nastavu moraju da prate po IOP programu.

Tačno je da postoje fakulteti koji primaju učenike sa nekom vrstom invalidnosti. Obično je to oštećenje sluha ili oštećenje vida, ali šta ćemo sa ostalima? Postoji mnogo umetnika koji nam dokazuju da invaliditet nije bauk. Da svaki vid invalidnosti ima prava na visoko školovanje, da svaki vid invalidnosti ima priliku bar pokušati upisati fakultet koji želi. Niko, niti jedna visoko-školska ustanova ne može i ne sme to zabraniti.

Diskriminacija je ozbiljan prekršaj i zato ovim putem i ovim projektom to želim zaustaviti, jer smatram da svako dete i svaka osoba ima pravo na visoko školovanje, ako ima osnovne intelektualne mogućnosti.

Mislim da više ne postoji niti jedan izgovor, niti jedna rečenica koja može odbiti studenta koji nastavu mora pohađati po IOP Programu, a intelektualno je spreman i sposoban za to!

Moram navesti da se postupkom nedozvoljavanja školovanja studenata koji imaju određenu vrstu invaliditeta krše osnovne deklaracije o ljudskim pravima, deklaracije o pravima deteta, prava osoba sa indvaliditetom, konvencija o ljudskim pravima i mnoge druge. Cilj nam je to iskoreniti!

Predsednik sam TELOK-a, Udruženja koje aktivno kreira program IOP Student. Program je planiran da omogući svim studentima umetničkih oblasti da svoje obrazovanje nastave nesmetano na bilo kojoj visoko-školskoj ustanovi. TELOK je oformio i kreirao eksperimentalno-istraživački period koji aktivno radi na prikupljenju i obradi informacija i primera kako bi  što bolje i kvalitetnije kreirali ovaj program. Program bi trebalo biti gotov 1. juna 2022. godine i zvanično objavljen u potpunosti. Moram navesti da će ovo biti prvi i jedini program u svetu koji će biti bazno kreiran univerzalno za sve vrste invalidnosti.

Ovim putem želim da pozovem sve učenike i studente koji su imali bilo kakav vid diskriminacije samo zbog toga što traže svoje pravo na obrazovanje. TELOK uz moje angažovanje kao predsednika ćemo se potruditi da svim našim resursima i mogućnostima obezbedimo svima pravo na školovanje. Takođe pozivam sve pojedince, organizacije i institucije da ovaj projekat ako žele podrže na bilo kakav način!