Inkluzija

TELOK i Inkluzija

TELOK od aprila meseca 2022. godine aktivno realizuje IOP Student projekat!

Šta je to IOP Student projekat?

Godina 2009. u Srbiji je bila veoma značajna u poljima inkluzivnog obrazovanja, zato što je te godine izmenjen (dopunjen) zakon o osnovama školskog obrazovanja i vaspitanja. Godinu dana kasnije (školska 2010/11) je taj zakon počeo masovno da se primenjuje, te su deca sa posebnim potrebama došla u redovne školske klupe! Danas 2022. godine ta ista deca moraju upisati fakultete, to jest stupiti u kontakt sa visoko-školskim obrazovanjem! Na osnovu svih ovih činjenica, saznanja i iskustava aktivno sa mojim timom ljudi, kreiram funkcionalnu platformu za decu sa posebnim potrebama kako bi im omogućio što kvalitetnije obrazovanje, ali kako deca sa posebnim potrebama mogu upisati visoko-školsku ustanovu u Srbiji?

Klikni na naslov da pročitaš ceo tekst.

EKSPERIMENTALNO ISTRAŽIVAČKI PERIOD

(14.04.2022. – 12.06.2022)

TELOK je 14. aprila 2022. godine krenuo u realizaciju eksperimentalno-istraživačkog perioda (EI period). Veliki doprinos u realizaciji EI perioda je dala Muzička škola “dr Miloje Milojević” dozvolom da se EI period uradi nad učenikom škole Matejom Radovanovićem (učenik IV razreda srednje muzičke škole). Pored škole veliki doprinos su dali predmetni nastavnici Mateje Radovanovića, Sanja Donić (nastavnik klavira) i Marko Živković (nastavnik solfeđa) kao i roditelji koji su nam dali sve neophodne pismene dozvole i saglasnosti kako bi EI period mogli uraditi i plasirati ga javno!

SLEDEĆI KORACI

Scroll to Top