Ogranizaciona struktura (shema) Udruženja TELOK je rađena na osnovu statuta i odluka nadležnih organa