Partneri

PARTNERI

Otp_bank_Logo.svg

OTP Banka

Centar "B4U"

Knjigovodstvena agencija Conto-B Kragujevac

HalkBanka

Agencija za izvođačku umetnost "TEKIART"

Udruženje "Arhangeli Srbija"

Udruženje "THALIA"

Kulturno-istorijski centar Prestonica

Quantox Fondacija

Udruženje "Omladina Aranđelovac"

MEDIJSKA PODRŠKA

Nedeljne novine "Kragujevačke"

Časopis "TELO KULTURE"

Radio-Televizija Srbije

Dnevni list i portal "Danas"

Portal "Peto tri 1941"

PODRŠKA U PROJEKTIMA

Republika Srbija

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

GRAD KRAGUJEVAC

Republika Srbija

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

MUZIČKA ŠKOLA "DR MILOJE MILOJEVIĆ"

GALERIJA "ĐURA JAKŠIĆ" KRAGUJEVAC

FILOLOŠKO-UMETNIČKI FAKUTET UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

FONDACIJA TEMPUS

GRAD BEOGRAD

Kompanija "Prizma" Kragujevac