Šta je pridruženi član?

– Pridruženi član je član TELOK-a čija su prava i obaveze regulisate statutom Udruženja (st.str.6)
– Pridruženi član je u obavezi da plaća individualnu mesečni članarinu u iznosu od 250 dinara. 
– Pridruženi članovi mogu biti fizička lica koja se bave muzikom, kulturom, umetnošću i obrazovanjem.
– Pridruženi članovi mogu biti i obrazovne institucije (škole, akademije, instituti, fakulteti, unvierziteti) članarina za pravna lica se računa matematičkom formulon: 250din. x broj zaposlenih
– Pridruženi članovi mogu biti i Udruženja koja imaju slične ciljeve kao i TELOK. Članarina za Udruženja se računa matematičkom formulom: 250din. x broj članova

Koja prava ima pridruženi član?

-Pravo da budu birani u članove žirija takmičenja u kojima TELOK vrši funkciju organizatora ili suorzanizatora.
-Pravo da budu predavači na seminarima i/ili masterklasovima koje TELOK organizuje
-Pravo da im TELOK organizuje koncert, nastup ili bilo koje kulturno-umetničko dešavanje
-Pravo da TELOK organizuje koncerte najperspektivnijim učenicima pridruženog člana
-Maksimalno poštovanje referenci u odabiru pridruženog člana kao člana žirija ili masterklas/seminar predavača
-Pravo da učenici i/ili studenti pridruženog člana ostvare popust na kotizacije za takmičenja u kojima TELOK vrši funksciju organizatora ili suorganizatora
-Pravo da učenici i/ili studenti pridruženog člana ostvare popust na učestvovanje u stručnim radionicama (masterclass) koje TELOK organizuje
-Pravo da učenici i/ili studenti pridruženog člana dobiju apsolutno besplatne konsultacije koje TELOK organizuje za upis na osnovne i master akademske studije
– Pravo da budu obavešteni o izmenama zakona u obrazovanju

Za sve dodatne informacije kontaktirajte TELOK putem zvaničnog maila.

Scroll to Top