Prijava za prezentaciju fondacije TEMPUS

Prijava za prezentaciju fondacije TEMPUS na temu: Mogućnost za moblinost studenata kroz programe Erazmus+ i Ceepus

Prezentacija se održava 15. aprila u 13 časova online. Putem GOOGLE MEET platforme.

Prijavu mogu poslati svi studenti muzičkih, likovnih ili umetničkih Akademija ili fakulteta sa teritorije Republike Srbije.

PRIJAVE CE BITI OTVORENE DO 13.04.2022.

2 thoughts on “Prijava za prezentaciju fondacije TEMPUS”

  1. Pingback: Приjaвa зa прeзeнтaциjу фoндaциje TEMПУС - Факултет уметности у Нишу

  2. Pingback: Prijava za prezentaciju fondacije TEMPUS - Fakultet umetnosti u Nišu

Leave a Comment

Your email address will not be published.