Upravni odbor

Stefan Milivojević

– predsednik Upravnog odbora –

Violeta Šarenac

– član Upravnog odbora –

Bojana Stanković

– član Upravnog odbora –

Dragana Dimić

– član Upravnog odbora –

Evgenija Jeremić

– član Upravnog odbora –

Stefana Danilović

– član Upravnog odbora –

Lazar Živadinović

– član Upravnog odbora iz redova omladine TELOK-a –