Uskoro ponovo, časopis TELO KULTURE…

Udruženje TELOK je u junu mesecu 2021. godine pokrenulo prvi web portal koji je ima namenu da obaveštava javnost o kulturno-umetničkim događajima sa teritorije Grada Kragujevca. Vremenom, u aprilu 2022. godine taj web portal je prerastao u prvi stručno usmereni časopis za kulturu koji je pored vesti i najava objavljivao i prikaze koncerata, stručne kritike i tekstove.

Na žalost zbog gašenja platforme gde se časopis kreirao i objavljivao nismo bili u mogućnosti nastaviti dalji rad na njemu te su izbačena samo četiri broja…

Danas Vam najavljujemo novu eru časopisa TELO KULTURE, veoma proširenu kao što se proširio i sam TELOK. Časopis će biti u istoj formi kao i pre, publika će moći pročitati intervjue sa priznatim umetnicima, prikaze kulturno-umetničkih dešavanja, umetničke stručne kritike, stručne tekstove iz raznih oblasti, pa čak i neke anegdote, zanimljivosti i istinite priče umetnika i o umetnicima. Pored Kragujevca koji je matično sedište TELOK-a, moramo da naglasimo da će časopis pratiti dešavanja iz gradova u kojima TELOK ima svoje ogranke, a nalaze se u Republici Srbiji (Beograd, Niš, Čačak).

Časopis objavljuje naš centar koji ima za cilj javno informisanje tj. Centar za razvoj javnog informisanja URLIK, dok urednički kolegijum ostaje nepromenjen u odnosu na prošlogodinji časopis TELO KULTURE.