Započeto prikupljanje sredstava za drugi inkluzivni projekat Udruženja TELOK

Ovim projektom Želimo da omogućimo romskoj deci iz Kragujevca, uzrasta od 10 do 16 godina, da razvijaju svoje talente kroz muzičke radionice, koje će biti održane tokom februara, marta i aprila 2023. godine. Polaznici će imati priliku da oblikuju svoj umetnički izraz, da nauče da sviraju i pevaju i da se bolje upoznaju sa solfeđom i osnovama muzičkog bontona kroz grupnu i individualnu nastavu. Pored toga, imaće priliku da posete veliki broj muzičkih dešavanja u Kragujevcu, što će ih dodatno osnažiti i doprineti njihovoj integraciji.

Kako bi pružili romskoj deci priliku da razvijaju svoje talente i da unaprede svoje znanje, potrebno je da obezbedimo 700.000 RSD za tri meseca radionica.

Pozivamo vas da podržite radionice umetničke muzike kako bi 20 romske dece iz Kragujevca dobilo priliku da stekne osnovna muzička znanja i veštine i poveća svoje šanse za integraciju u društvo.

Našu kampanju možete podržati uplatom na platformi Donacije.rs (klikom na LINK) ili uplatom na račun organizacije: